Samarbeidspartnere

Home » Våre partnere

Alt er mulig om vi samarbeider

Vi har tro på at samarbeid skal til for å lykkes.

Vi er svært glade for samarbeidet vi har med organisasjoner på tvers av ulike sektorer. Med felles fokus jobber vi sammen for å utgjøre en forskjell for eldre mennesker.

Norges frivilligsentraler, Sport England, Care England, National Care Forum, NAPA, LondonADASS er bare noen av de vi samarbeider med.

Shot of a group of elderly friends having coffee together

Sammen kan vi bidra til å motvirke ensomhet, passivitet og sosial isolasjon, gjennom møteplasser med aktivitet, deltagelse og sosialt felleskap.


Motitech har en visjon om å gjøre en signifikant endring for å bedre livskvaliteten for eldre over hele verden. Fysisk aktivitet, kognitiv stimuli og sosialt fellesskap er helsebringende og gir mestringsfølelse og en god alderdom.
Dette er kjernen i vårt arbeid for å skape bærekraftig endring. Vi ønsker at vårt konsept skal ha en direkte innvirkning på så mange mennesker som mulig, frigjøre iboende potensiale og støtte eldre til å være den beste versjonen av seg selv.

 

PARTNERE & STØTTESPILLERE

En global bevegelse

Vi deler vår læring og kunnskap på tvers av landegrenser for å gi alle de samme verktøy og muligheter.

Siden Motitech ble etablert i Norge i 2013, har vårt oppdrag vært å motivere eldre til å være fysisk,
kognitivt og sosialt aktive for å få en god alderdom.

Vi ser verdien av å kontinuerlig bygge gode og strategiske partnerskap for å utvikle Motiview-fellesskapet, og det generelle fokuset på en god alderdom.

Vi er alltid åpne for nye samarbeidspartnere og støttespillere.

Portrait of happy senior man sitting at home with walking stock and smiling.Portrait of nice cheerful positive cheery stylish old man wearing checked shirt leaning on cane in white light modern interior studio room new house

Kontakt oss

65455