Fysiske gevinster

Bedre mobilitet, mindre smerter, færre fall og en opplevelse av bedre helse er bare noen av effektene brukerne våre opplever. Dette fører til økt selvhjulpenhet og deltagelse i hverdagsaktiviteter.

Mentale gevinster

Motiview viser positive effekter på psykisk helse. Minnefremkalling sammen med bedre selvfølelse og reduksjon av angst og uro, gir bedre livskvalitet og oppleves meningsfylt.

Sosiale gevinster

Sosial aktivitet og tilhørighet er helsebringende, og et engasjerende sosialt miljø er nøkkelen til å leve et godt liv. Motiview gir inspirasjon til samtaleemner. Våre filmer, sammen med tilhørende musikk, skaper gode sosiale arenaer. 

Tusenvis av filmer - millioner av minner

Motiview gir en følelse av mestring og får fram våre iboende ressurser. Det globale filmbiblioteket er bygget opp av lokale filmer som henter fram gamle minner og skaper nye. Motiview er motivasjonsteknologi, designet for en aldrende befolkning for å øke fysisk aktivitet, psykisk velvære og sosialt fellesskap.

Motiview er utviklet i tett relasjon med helsesektoren basert på et eksisterende behov. Filmbiblioteket er bygget opp av lokale filmer av høy kvalitet- produsert på innspill fra hver enkelt kunde. Filmene vekker minner, gir en oppslukende opplevelse og skaper en sosialt fellesskap som øker fysisk aktivitet i hverdagen. Brukeropplevelsen står alltid i fokus.

Cherry Garth
Indoor shot of smiling senior man and female carer enjoying coffee in living room

Suksess med hjemmetrening

Masfjorden kommune har som mål å utsette behovet for hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Virkemiddelet ble et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”. Etter å ha sett den gode effekten sykling til Motiview hadde på brukerne, bestemte kommunen seg for å utvide tilbudet.

 

Fikk sykle tilbake- 80 år etter

I 1939 var Harold på skoletur til Holyhead. For noen uker siden tok BBCs The One Show i UK 95-åringen tilbake ved hjelp av Motiview.

 

BBC The One Show - 24.05.22 7 (1)

Bli med på Sykkelturen 2022

2022 er Frivillighetens år. Sammen med gode krefter som Norges Frivilligsentraler og Sykling uten Alder, arrangerer Motitech Sykkelturen 2022.

Det blir en festreise fra Nordkapp til Arendal, fra mai til august. Her kan alle bli med på moroa! De som ikke kan sykle ute, kan bruke Motiview og sykle inne. 

seniors-care-home-exercise

Motiview bedrer livskvaliteten til eldre og personer med demens gjennom økt fysisk aktivitet, minnefremkalling og sosialt fellesskap.

65455

Kontakt oss