Om oss

Home » Om oss

Historien om Motiview

Siden selskapet Motitech ble etablert i 2013 har vår målsetning vært å bedre livskvaliteten for eldre og personer med demens.

Motiview er et resultat av et vellykket samarbeid med Etat for sykehjem i Bergen kommune i 2012. Som en respons til inaktivitet blant eldre og de negative helseeffektene dette gir, ønsket etaten å legge til rette for at eldre og personer med demens skulle øke sin hverdagsaktivitet. De prøvde ut treningssykkel i kombinasjon med lokal film for å kartlegge effektene på fysisk aktivitet, kognitiv stimuli og sosialt fellesskap.

I dag sykler 16.000 eldre mennesker tilknyttet helse- og omsorgssektoren til Motiview. Og våre syklister kommer fra mange land; fra Norge og Sverige, til Singapore, Australia og Canada.

Joyful female friends having a conversation. Senior Women Socializing in Lounge Using Laptop Computer at Senior Care Center. Social Seniors. Portrait of two beautiful senior women

Motitech er et norsk-etablert selskap som gjør eldre og personer med demens mer aktive. Vi ønsker å bidra til at mennesker over hele verden skal ha en god og verdig alderdom og få økt livskvalitet gjennom å legge til rette for fysisk aktivitet, kognitiv stimuli og sosialt fellesskap.

Konseptet sykling til film er basert på et vellykket prosjekt ledet av Etat for sykehjem i Bergen kommune. Prosjektet hadde som mål å gjøre en endring i hverdagen til eldre og personer med demens gjennom regelmessig fysisk aktivitet. Samtidig ville de undersøke om sykling kunne påvirke adferden og psykologiske symptomer relatert til demens. De oppdaget raskt at motivasjon er nøkkelen å gjøre en innsats, og vårt filmteam ble derfor invitert til å lage lokale minutt-for-minutt filmer som kunne motivere de eldre til å sykle uke etter uke. Basert på det vellykkede prosjektet, ble Motitech stiftet i 2013 av Jon Ingar Kjenes, og film- og sykkelkonseptet ble lansert under navnet Motiview. Ved hjelp av Motiview har vi som formål å øke livskvaliteten til så mange eldre som mulig over hele verden. Frem til nå har det vært med et spesielt fokus på eldre og personer med demens på sykehjem eller tilknyttet helse- og omsorgssektoren.

Vår visjon er større enn bare å selge et produkt. Vi ønsker å bidra til en endring innen eldreomsorgen! Vi legger til rette for et fellesskap der ansatte, frivillige og pårørende kan dele erfaringer på tvers av profesjoner og kontinenter. Vi jobber kontinuerlig med å inngå strategiske samarbeid i landene vi opererer i, som bidrar til at Motiview-fellesskapet stadig vokser.

Shot of a senior woman patient sitting in a wheelchair at rehab with a supportive caregiver

Våre verdier

We care.

Vi ønsker å motivere, påvirke, stimulere og inspirere.

Alle mennesker er like verdifulle uavhengig av alder eller funksjonsnivå.

Vi ønsker å gi mennesker meningsfulle øyeblikk.

Vi fokuserer på evner i stedet for funksjonshindringer.

Dette er drivere som gjenspeiler menneskene vi er som enkeltpersoner og som organisasjon. 

 

Vårt nordiske team

Ingrid Kleiva

Country Manager Norway

Roald Kvam

Market Manager

Kontakt Roald

Astrid S Andersen

Country Manager Sweden

Kontakt Astrid

Jan Inge Ebbesvik

Market Developer

Kontakt Jan Inge

Eva Kleiveland

Trainee

Kontakt Eva

Screenshot 2021-12-05 at 13.59.21

Brannvesenet gikk i et døgn for en sykkel til de eldre

Flest mulig turer til fjelltoppen på 24 timer! Et sprøtt konsept, men formålet var vel verdt å slite seg ut for. 

– Jeg tenkte at det ville være tøft å utfordre oss selv litt ekstra siden vi er mange av oss som går mye i fjellet. At det skulle bli en så stor oppslutning fra oss hadde jeg aldri trodd, forteller overbrannmester i Hadsel brann og redning,

Kontakt oss

65455