Med sykling og vafler på menyen

På Haugsvær i Masfjorden er 10 damer i full gang med onsdagskafe. Bordet er dekket til vafler og kaffe, og praten og strikkepinnene går. I dag står sykling og bingo på programmet.

Haugsvær helselag er et lokallag som er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er en landsdekkende frivillig organisasjon. De arbeider lokalt for å fremme helse og trivsel, og jobber for at både eldre, voksne og barn skal ha det bra i lokalsamfunnet. De har blant annet kjøpt inn videobiblioteket Motiview og medisinske treningssykler som er tilgjengelig for alle innbyggerne i bygden.

Engasjert i demensomsorgen
-Jeg har tidligere jobbet innenfor demensomsorg og var engasjert i Nordhordland demensforening. Det var der jeg ble presentert for Motiview.
Reidun Kvamsdal er leder for Haugsvær Helselag, og en av drivkreftene bak å få Motiview til kommunen. Hun foreslo at helselagene i kommunen kunne kjøpe inn utstyret mot at kommunen sto for den videre driften. Helselaget finansierte innkjøpet med basarer og andre aktiviteter og fikk støtte fra nasjonalforeningen sentralt. De søker også om midler fra ulike stiftelser og organisasjoner dersom de skal investere i utstyr.
- Det har vist seg at syklene og filmbiblioteket brukes mye både på sykehjemmet og i kommunen, sier Reidun.

Les også: Motiview på dagsplanen

Article image

Filmene betyr mye
I ettertid har helselagene kjøpt flere sykler, både til hjemmetjenesten og til seg selv. Nå har de stående en sykkel med Motiview i et rom på den lokale Joker-butikken. Her kan de som vil låse seg inn og sykle til filmer fra hele verden. En av de faste syklistene er Inger Jåstad. Hun bor ikke så langt unna og stikker innom og sykler når hun har lyst til det.
- Det er interessant i seg selv å se filmene, og når jeg da får sykle i tillegg, får jeg jo to ting i ett, både det å se kjekke filmer og få mosjon og trim. Jeg glemmer litt at jeg sykler om jeg ser ting som er kjekt og som jeg kjenner igjen, sier Inger.

Inger liker å gå tur i fjellet, men om vinteren er det ikke like lett å komme seg ut i naturen.
- Da er det godt å kunne sitte her og kjenne at jeg bruker kroppen.

Fast treningsopplegg
Helselaget bruker også Motiview som en del av et fast treningsopplegg. Hver tirsdag er det først felles tur og deretter trim med sykkelen.
- Syklene har blitt mottatt veldig godt, sier Reidun, noen ser på filmene og forteller historier fra ungdommen. Også hører vi på musikk som vi kjenner igjen fra tiden vi var unge. Det skaper trivsel, og da trør vi på også. Vi bytter på å sykle, og de som står rundt og venter bidrar med gode historier.

Det er ikke tvil om at Helselaget gjør et viktig arbeid på Haugsvær. Og at de engasjerer lokalbefolkningen. Flere ganger ukentlig samles mellom 10 og 20 kvinner og menn for å prate og være aktive sammen.
- Det å være i aktivitet er viktig og det å treffes. Filmene og musikken bidrar til god stemning. Man kan velge hvor man vil reise og hva man vil høre på. Andre står rundt og heier. Det gjør aktiviteten lystbetont.

Related articles

Suksess med hjemmetrening image

Masfjorden kommune har som mål å utsette behovet for hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Virkemiddelet er et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”.

Les mer
Ola bruker Motiview som rehabilitering i hjemmet image

I stuen til Ola Melhus har det dukket opp en motorisert sykkel og en PC koblet til TV-skjermen.