Suksess med hjemmetrening

Masfjorden kommune har som mål å utsette behovet for hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Virkemiddelet er et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”.

Sykehjemmet i Masfjorden kommune i Hordaland har i flere år hatt sykler med Motiview til sine beboere. Disse har blitt mye brukt av beboere med fulltidsplass, men også av personer som har vært inne på dagtilbud.

Alf Solheim i full sving på sykkelen, med film og god musikk til. Her sammen med Helsefag-lærling i hjemmetjenesten, Anbjørg Berg Dyrhovden.
Alf Solheim i full sving på sykkelen, med film og god musikk til. Her sammen med Helsefag-lærling i hjemmetjenesten, Anbjørg Berg Dyrhovden.

Etter å ha sett den gode effekten syklingen hadde på brukerne, bestemte kommunen seg for å utvide tilbudet.

Får trene hjemme

I januar i år startet kommunen opp et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”. Tilbudet er spesielt rettet mot hjemmeboende personer som ikke benytter tjenester fra hjemmetjenesten, men som opplever reduksjon i egen helse og funksjonsnivå i en slik grad at det går ut over hverdagsaktiviteten.

-Vi ville at hjemmeboende også skulle få muligheten til å trene med sykkel og film. Derfor gikk vi til innkjøp av 2 sykler, men etter bare noen måneder må vi kjøpe inn en tredje, forteller Åse Elin Solheim, leder for prosjektet “Hjemmetrening for hverdagshelse” og er ressursperson for velferdsteknologi i kommunen.

Målet med prosjektet er å mestre tidligere utfordrende aktiviteter i større grad selv, eller sitte igjen med et mindre hjelpebehov.

-Det handler om å bedre livskvalitet og om å utsette behovet for sykehjemsplass, samt lette presset på hjemmetjenesten, forteller Solheim.

SE OGSÅ: Ola brukte motiview i rehabilitering.

Leger og pårørende

Masfjorden har reklamert for tilbudet på kommunens egne nettsider, samt i et bygdeblad som går ut til innbyggerne. Det har resultert i flere henvendelser fra eldre selv, fra pårørende og henvisninger fra lege.

-Vi er en liten kommune så vi har ikke så mange potensielle brukere, men det er selvsagt viktig at alle får med seg at det eksisterer et tilbud. Og det kan være en utfordring, forteller prosjektlederen som legger til at det er viktig å ha et godt samarbeid med legestanden siden de er en viktig formidler av tilbudet.

-Det er jo god hjelp for legen å kunne henvise personer til et slikt opplegg der de får en oppfølging. Henvisning til vanlig fysioterapeut medfører ofte lang ventetid.

Tverrfaglige team

Masfjorden bruker fra før av sykler og motiview i hjemmetjenesten. Teamet som tilbyr sykling i hverdagsrehabilitering, er adskilt fra hjemmetjenesten.

På vei til ny bruker med sykkel og PC i bagasjen
På vei til ny bruker med sykkel og PC i bagasjen

Når kommunen mottar en interesse, blir det koblet på et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Teamet har også mulighet til å samarbeide med lege for å sikre god nok kunnskap om hvilke tiltak som er nødvendig eller helsemessig riktig for hver enkelt.

Deretter blir det gjennomført et kartleggingsbesøk og laget et individuelt treningsopplegg. Den fysiske formen blir testet før og etter gjennomføring av treningsopplegget.

-Tilbakemeldingene så langt er at brukerne synes det er kjempekjekt å få sykle til disse filmene og høre på musikken. Og vi måler enkelt framgang med å se hvor mye lengre de sykler hver gang, sier Solheim som legger til at det også er andre fysiske aktiviteter enn sykling som blir brukt.

Hjelp til ny teknologi

Når teamet er rundt har de med seg en mobil sykkel og PC med motiview. Hos noen av brukerne blir utstyret satt igjen i noen dager, mens andre får bruke det i den tilmålte treningstiden før det blir tatt videre til neste.

-Vi er opptatt av at vi også kan hjelpe med andre ting enn bare trening. Det kan være andre problemer i hverdagen som kan løses med velferdsteknologi eller andre hjelpemidler. Dette vil vi kunne hjelpe med gjennom vårt tverrfaglige team, sier Solheim.

Prosjektet har i utgangspunktet tiltenkt å vare ut året, men basert på de foreløpige tilbakemeldingene og rapportene på effekt, kan det se ut til at prosjektet blir videreført.