Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Personvernerklæring Motiview

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Motitech AS og datterselskaper behandlingsansvarlig for det respektive selskap sin behandling av personopplysninger.

Formål med behandlingen

Motitech legger vinn på å bare lagre personopplysninger som er nødvendig for å kommunisere, opprettholde kundeforhold, samt forretningsmessige forpliktelser etter avtale med våre kunder.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp eller interesse, via e-post, telefon, SMS, postutsendelser og annonsering.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer personopplysninger om våre kunder og interesserte. I dette kapittelet vil vi beskrive hvilke opplysninger som omfattes avhengig av hvilken rolle en enkeltperson har i forholdet med oss.

KUNDER OG INTERESSERTE
For å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med interesse, kontrakt, salg og kundestøtte på våre systemer, lagrer vi følgende opplysninger om kontaktpersonene:

 • navn

 • e-post adresse

 • telefon-nummer

 • annen relevant kontaktinformasjon oppgitt av kunde og interesserte (f.eks LinkedIn bruker, postadresse etc)

KUNDEPORTAL MOTIVIEW.NO

For å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med bestilling av filmer, samt håndtering av syklisters prestasjoner, lagrer vi følgende i vår kundeportal motiview.no:

Brukerdata for innlogging:

 • navn

 • e-post adresse

 • telefonnummer

 • passord (kryptert)

Data om syklister og prestasjoner:

 • navn (eller annen ikke nødvendigvis identifiserbar informasjon)
 • prestasjonsdata som distanse, tid, motstand etc

Brukslogg (som bare knyttes mot lisens):

 • valgt film og varighet spilt (for statistikk)

 • valgt musikk (for rapportering av musikkrettigheter)

VÅRE WEB-TJENESTER GENERELT

Når du bruker våre web-tjenester (f. eks motitech.no og motiview.no), samler vi inn informasjon som potensielt kan identifisere deg som person. Det kan være IP-adresser, URLer (som kan i enkelte tilfeller kan inneholde identifiserbar informasjon) eller et unikt nummer som er knyttet til din konto.

Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg, med ett unntak: Dersom det oppdages misbruk (for eksempel ved gjennomgang av loggfiler) kan vi bruke denne informasjonen for å komme i kontakt med deg med tanke på å oppklare situasjonen. Vi kan også bruke denne informasjonen til å blokkere bruk som er ødeleggende for tjenesten eller andre brukere av tjenesten.

I våre web-tjenester gjør vi også bruk av informasjonskapsler (cookies). Dette er nødvendig for å få tjenestene til å fungere på en optimal måte. Vi samler også inn anonymisert statistikk om bruken av våre Web-tjenester ved hjelp av f.eks Google Analytics. Les mer om slik datainnsamling i kapittelet Innhenting av personopplysninger.

Grunnlaget for behandlingen

Kontaktinformasjon benyttes for å oppfylle kjøpsavtale, samt kommunisere ved interesse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon, SMS og relevante annonser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss i forbindelse med din interesse for, ditt kjøp eller din bruk av våre produkter. Vi lagrer også personopplysninger som du gir oss ifm. prisforespørsler og annen kontakt.

Når du besøker nettstedene våre eller bruker våre applikasjoner, kan vi samle inn informasjon ved hjelp av teknologier som informasjonskapsler, pixel tags, analyseverktøy for websider, og serverlogger.

I mange tilfeller blir informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og andre verktøy, bare brukt på en ikke-identifiserbar måte, uten noen henvisning til personlig informasjon. For eksempel bruker vi informasjon vi samler om alle websidebrukere for å optimalisere våre nettsider og for å forstå trafikkmønstre på våre tjenester.

I noen tilfeller kobler vi informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og annen teknologi med dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen regulerer hvordan vi bruker denne informasjonen når vi knytter den til dine personlige opplysninger. Vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi for følgende formål:

 • Huske deg når du logger inn på våre web-tjenester

 • Huske land- og språkinnstillinger

 • Hjelpe oss til å forstå størrelsen på publikum og trafikkmønstre, og å administrere og presentere informasjon

 • Levere informasjon som er spesifikk for dine interesser

 • Administrere nettstedsinformasjon som vises på datamaskinen

INFORMASJONSKAPSLER:

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Når du besøker nettstedet vårt, plasserer vi informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen din. (Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsteder sender til datamaskinen din, eller annen Internett-tilkoblet enhet, for å identifisere nettleseren din unikt, eller for å lagre informasjon eller innstillinger i nettleseren din.)

Informasjonskapsler lar oss gjenkjenne deg når du kommer tilbake. De hjelper oss også med å gi en tilpasset opplevelse og gjør det mulig for oss å oppdage bestemte typer svindel. I mange tilfeller kan du administrere informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din.

Alle nettlesere er forskjellige, så besøk “hjelp” delen av nettleseren for å lære om informasjonskapsler og andre personverninnstillinger som kan være tilgjengelige.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

PIXEL-TAGS:

Pixel-tags er små grafiske bilder plassert på nettsider eller i våre e-postmeldinger som gjør at vi kan avgjøre om du har utført en bestemt handling. Når du åpner disse sidene, eller åpner eller klikker på en e-post, genererer pixel-tags en melding om denne handlingen.

Disse verktøyene tillater oss å måle respons på vår kommunikasjon og forbedre våre nettsider og kommunikasjon.

SERVERLOGGER OG ANDRE TEKNOLOGIER:

Vi samler inn forskjellige typer informasjon fra serverlogger og andre teknologier. Vi kan for eksempel samle inn informasjon fra enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt, dvs. type operativsystem, nettleser brukt, domenet og andre systeminnstillinger, samt språket systemet bruker og landet og tidssonen enheten din er plassert i. Våre serverlogger registrerer også den offentlige IP-adressen til enheten du bruker for å koble til Internett.  

Vi kan også samle inn informasjon om nettstedet du besøkte før du kom til oss og nettstedet du besøker etter at du forlater nettstedet vårt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, kan nødvendige opplysninger utleveres til våre samarbeidspartnere. Dette gjelder for eksempel kontaktpersoner for levering av forsendelser, utførelse av kundestøtte etc. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Fra tid til annen etterspørres erfaringer fra andre kunder av oss. Vi deler ikke slik identifiserbar informasjon uten at den det gjelder samtykker først.

Bruk av databehandlere

Vi bruker noen underleverandører i vår behandling av personopplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av Motitech AS i henhold til databehandleravtaler. Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

 • Digital Creations AS (Produktutvikling og drift, Motiview)

 • Lime Technologies Norway AS (CRM)

 • Insightly INC (CRM)

 • Google G Suite og Cloud Products

 • Microsoft Azure

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din interesse eller ditt kjøp lagres i vårt kunderegister i 3,5 år etter siste kontakt eller endt kundeforhold.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll for å hindre uautorisert tilgang og tap av data. For eksempel er data du gir oss i våre web-portaler beskyttet med industri-standard kryptering under overføring.

Lovvalg og verneting

Motitech er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister skal behandles av norsk domstol i samsvar med norske lover.

Endringer

Motitech kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, eller på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du spesifikt bli bedt om å gi dette.

Informasjon om andre endringer vil bli gitt på vårt nettsted.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, eventuelt for retting eller sletting, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinfo på vår webside motitech.no. Vi hjelper deg gjerne! Legg merke til at vi må kunne verifisere at vi har kontakt med riktig person før vi gir ut opplysninger.

Versjonstabell for denne personvernerklæringa:
Versjon Dato Kommentar
01 20180718 Ny personvernerklæring ifm ny personopplysningslov og GDPR
02 20190208
 • Tilpasninger for å reflektere Motitech og datterselskaper
 • Google og Microsoft skyprodukter lagt til i lista over viktige databehandlere
 • Mindre tekst-justeringer, f.eks ang punktnummerering