Helsegevinster

Home » Helsegevinster

Bedre helse

Motiview hjelper eldre til å være på sitt beste.

«Min mor var sengeliggende det meste av tiden. Å se henne trene på daglig basis, er helt utrolig”.

Mange av de aldersrelaterte lidelsene skyldes inaktivitet mer enn alderen i seg selv. Motiview tar ute med inn, og gjør det mulig å sykle til filmer fra kjente omgivelser. Noen ønsker å sykle til hjemstedet sitt, til stedene de vokste opp, giftet seg, eller ferierte. Andre vil helst sykle til steder de aldri har vært før.

Ved bruk av visuell teknologi og medisinske treningssykler, hjelper Motiview eldre mennesker til å nå sitt fysiske potensial. Teknologien har også vist seg å forbedre livskvaliteten for personer med demens gjennom de fysiske og kognitive fordelene den gir.

Elderly man talking with disabled woman while sitting together at table in common room

Økt livskvalitet

Nøkkelen for å oppnå en varig endring er motivasjon, uavhengig av alder og funksjonsnivå.

“Jeg satt først i rullestol, men så kunne jeg reise meg og gå med rullator. Det neste blir vel maraton.” Disse ordene kommer fra Jean, en 88 år gammel kvinne som bor på et sykehjem i Sør-England.
LIte fysisk aktivitet begrenset henne tidligere, men etter at hun begyne å sykle til filmer fra Motiview har livet hennes endret seg. Og datteren bekrefter dette:

“Min mor var sengeliggende det meste av tiden. Å se henne trene på daglig basis, er helt utrolig!”.

Prosjekter med Motiview viser at kombinasjonen fysisk, kognitiv og sosial aktivitet, kan gi signifikante helsegevinster, redusere smerter, økt selvhjulpenhet og bedre psykisk helse for eldre mennesker tilknyttet omsorgstilbud.

Allerede i det første Motiview-prosjektet i Bergen, Norge i 2012, så vi gevinster som økt appetitt, bedre mobilitet, bedre søvn og bedre selvfølelse. I tillegg viste resultatene reduksjon i overvekt, medisinbruk, smerter, angst/depresjon og utagering. Bruken av Motiview var også inspirerende for de ansatte.
Gevinstene var like store for personer som lever med demens som for de uten diagnosen.

Filmene blir et samtaleemne for beboere og bidrar til glede og sosialt fellesskap. Det sosiale aspektet er med på å sikre at beboerne fortsetter med fysisk aktivitet uke etter uke.

Tilbakemeldingene er svært gode. Både syklister og ansatte opplever fordelene med Motiview:

“Dere har gjort det legene ikke kunne”, “Dette er bare så fantastisk”, “Nå er det min tur!”, “Vi kan ikke få skrytt nok av dette konseptet”

Portrait of happy senior man sitting at home with walking stock and smiling.Portrait of nice cheerful positive cheery stylish old man wearing checked shirt leaning on cane in white light modern interior studio room new house

Vårt oppdrag er å hjelpe eldre

Motitech har som mål å gi eldre over hele verden mulighet til å eldes bedre ved å øke livskvaliteten. Dette gjennom å muliggjøre fysisk aktivitet, psykisk stimuli og sosialt fellesskap.

Motivert av inspirerende filmer fra kjente og ukjente steder, ser vi fordelene ved å sykle. Og ved å øke fysisk aktivitet, minnefremkalling og sosialt fellesskap, kan vi berike livene til eldre mennesker og personer med demens.

Vi tror på å bekjempe inaktivitet ved å fokusere på evner i stedet for funksjonshindringer.

I samarbeid med omsorgstjenesten

Sammen er vi best.

I samarbeid med omsorgssektoren ønsker vi å finne løsninger for å skape motivasjon til trening. Vi ser at dette inspirerer til å ta grep for å bygge en kultur for sunn aldring.

Vi tilbyr opplæring og inspirasjonssamlinger for å gi personalet gode verktøy til å lykkes med implementering og bruk. Vi tror på å dele kunnskap på tvers av brukersteder og har høyt fokus på tett oppfølging.

Doctor or nurse caregiver showing a brochure to  senior man at home or nursing home

Kontakt oss

65455