Sykkelvert-suksess med NAV

NAV Madla ønsker å rekruttere mange nye sykkelverter og kommende helsefagarbeidere i årene som kommer.

Sykkelvert har i flere år vært et etablert konsept mellom sykehjem og NAV i byer som Arendal og Bergen. Intensjonen i konseptet er å gi personer med helsefaglig erfaring eller ønske om å ta helsefaglig utdannelse, en spisset arbeidstrening på institusjon. Målet er å få nye helsefagarbeidere inn i en sektor som mangler arbeidskraft.

Oppgaven til en sykkelvert er å tilrettelegge for sykkeløkter for eldre og personer med demens på sykehjem.
Se Bergen kommunes video om sykkelverter

 For Thore Gudbrandsen, seniorrådgiver på NAV Madla utenfor Stavanger, var sykkelvert et helt nytt bekjentskap. Likevel tok det ikke lang tid før han ble overbevist om verdien både for sykehjemmene, og ikke minst for personer utenfor arbeidslivet.

- Det aller første jeg tenkte var at dette hørtes interessant ut. Det var rett og slett en meningsfull oppgave og en fin mulighet for å få arbeidstrening.

Besøk gjorde inntrykk

NAV Madla ble invitert på et besøk til Slåtthaug sykehjem for å se hvordan syklingen foregikk og hvilke arbeidsoppgaver en her trengte hjelp til. Besøket skulle på mange måter vise seg å sette fortgang i prosessen.

- Besøket gjorde virkelig inntrykk på meg. Jeg fikk se hvordan syklingen fungerte og fikk møte syklister som satt og syklet og ladet opp til sykkel-VM. Hvor mye syklingen betydde for dem. Da jeg så dette, tenkte jeg at dette var en meningsfull og konkret oppgave som ville gi mestring og som var veldig reelt i forhold til å bli helsefagarbeider, forteller Gudbrandsen.

Hadde kandidat på hånd

Tilfeldighetene ville det slik at NAV hadde en god kandidat på hånd- en kandidat som de mente kunne passe svært godt som sykkelvert.

- Han hadde søkt seg inn i “Menn i Helse”, men hadde litt for lite referanser til å få plass i det aktuelle opptaket. Han ble forespurt om å bli sykkelvert og syntes dette hørtes ut som en god mulighet, forteller Gudbrandsen.

Les intervju med Slåtthaug sykehjem

I utgangspunktet var det tiltenkt en 3 måneders periode, men denne ble stadig utvidet.

- Han trivdes så godt, fikk stadig nye erfaringer og lærte mye. Og det var selvsagt viktig for oss at han skulle bli en kollega og lære mest mulig om yrket- ikke bare være på arbeidstrening. Det å høre hvor mye det betydde for han å være der, spilte selvsagt også inn.

Ny sykkelvert på plass

Den første sykkelverten har nå fått plass i “Menn i Helse” og er godt i gang med sitt utdanningsløp til å bli helsefagarbeider.

Nå er sykkelvert nummer to på vei inn dørene på Slåtthaug sykehjem. Og andre sykehjem i nedslagsfeltet til Madla-kontoret er også aktuelle i ordningen.

- Som sykkelvert har kandidaten et ønske og en intensjon om å jobbe innenfor helse. Da tror vi de har en større mulighet til å lykkes, kontra et ordinært introprogram i arbeidstrening, sier Gudbrandsen som basert på erfaringene så langt mener ordningen er kommet for å bli på NAV Madla.

Article image
Thor Gudbrandsen, Seniorkonsulent NAV Madla