Global utfordring - Lokal løsning

Hvordan unngå kostnader, spare tid, øke kvaliteten – og ha det gøy på samme tid

Om man fokuserer på evner og ikke funksjonsnedsettelser, kan hver krone Motiview koster gi 4,7 kroner i unngåtte kostnader, spart tid og økt livskvalitet for sluttbrukerne

Article image

Et akutt behov

Mangel på helsepersonell og økonomi i kombinasjon med vekst i den aldrende befolkningen, er en global utfordring for helsesektoren.

I verste fall kan resultatet bli kollaps i velferdssektoren. Det er et presserende behov for å finne løsninger på hvordan man unngår kostnader, sparer tid og øker kvaliteten.

Mange av de aldersrelaterte lidelsene kommer av inaktivitet mer enn alderen i seg selv. Den største utfordringen er hvordan man motiverer eldre og personer med demens til å være mer fysisk og kognitivt aktive, samt delta i sosiale settinger - uten å øke behovet for mer personell.

Verdien av å implementere velferdsteknologi

Kommunesektorens organisasjon (KS) er organisasjonen for alle kommuner i Norge og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. De har laget flere “Quick Guides” basert på sitt “Veikart for tjenesteinnovasjon” og prosjektstyringsverktøy. Dette er beregnet på kommuner som jobber med innføring av velferdsteknologi.

Implementering av velferdsteknologi er krevende, derfor er det viktig at ledelsen involveres, at det settes av tilstrekkelige ressurser og at arbeidet er godt planlagt. Veilederen hjelper deg med å strukturere dette og gir veiledning fra planleggingsfasen til velferdsteknologi er en naturlig del av tjenesten.

Effektstyring er avgjørende når vi vet at det blir mangel på helsepersonell og ressurser i omsorgssektoren i årene som kommer. KS sin Quick Guide er dedikert til tips og råd for å estimere gevinster ved å implementere teknologi som Motiview-konseptet. Det ser slik ut:

Kostnader uten velferdsteknologi
– Kostnader ved velferdsteknologi
= Besparelser fra velferdsteknologi
– Kostnader ved velferdsteknologi
= Fortjeneste

En nyttekostnadsanalyse er et godt verktøy for å avgjøre om det er økonomisk lønnsomt å innføre velferdsteknologi. Kost-nytte-analysen sammenligner potensielle besparelser og relevante kostnader knyttet til teknologien. Dette kan synliggjøres ved hjelp av denne formelen, ifølge KS.

Se til Motiview

På et sykehjem i Bergen kommune bodde en kvinne som hadde Alzheimers sykdom og slet med overvekt. Hun trengte hjelp fra to pleiere for å komme seg gjennom de daglige rutinene. Hun ble introdusert for Motiview og elsket filmene fra kjente steder. Etter å ha syklet til Motiview-filmer over en periode, reduserte kvinnen vekten sin med 11 kilo. Dette gjorde at hun kunne bidra mer gjennom daglige rutiner og sykehjemmet kunne redusere fra to til én omsorgsperson for henne. I følge KS Hurtigguide unngikk pleie- og omsorgsboligen i dette tilfellet 40-45 % av kostnadene vedrørende den daglige omsorgen.

Motiview-historiene fra de mange enhetene som sykler til vårt globale filmbibliotek med lokale filmer er flotte. Ja, utfordringen vi kjemper mot er global. Men vi har stor tro på at løsningen må være lokal. Lett å lære. Lett å bruke.