Sykehjem og omsorgstilbud

Home » Sykehjem og omsorgstilbud

Mye brukt innen eldreomsorg

Motiview brukes nå på hundrevis av lokasjoner i Storbritannia, Norden, Nord-Amerika, Asia og Australia. Fordelene er dokumentert gjennom omfattende bruk og flere prosjekter. Forbedret mobilitet, færre fall, raskere rehabilitering, økt appetitt, redusert fedme, reduksjon i aggressiv atferd og medisinering, bedre søvn, mindre smerter, forbedret fysisk, kognitivt og sosialt velvære. Motiview er også inspirerende for ansatte og familie.

Motiview-konseptet brukes i en rekke ulike omsorgstilbud. Per i dag sykler eldre som bor på sykehjem, aldershjem, omsorgsbolig, mottar hjemmesykepleie eller er brukere av dagsenter og seniorsenter, til det globale filmbiblioteket. De blir sunnere og sterkere hver dag.

Vi støtter hvert enkelt brukersted for å sikre en vellykket implementering og bruk. Det er kjernen i det vi leverer.

Doctor or nurse caregiver showing a brochure to  senior man at home or nursing home

Sykehjem og omsorgstilbud

Det er viktig for oss å jobbe tett med brukerstedene våre. Derfor er opplæring og oppfølging gratis for alle våre kunder. I tillegg kan vi tilby inspirasjonssamlinger og vi har et fokus på å dele læring og initiativer på tvers for å fremme nye ideer og bygge sterkere allianser innen sektoren. Vi har også fokus på å ta med oss kunnskap og erfaringer fra helsesektoren ved videreutvikling av vårt konsept.

Vi ønsker å bygge og drive et globalt fellesskap for våre brukere, omsorgsleverandører, offentlige organer og andre partnere som deler i vår visjon. Og vi er fast bestemt på å gi flere eldre muligheten til å ta del i initiativer som fremmer og skaper mestring. Et eksempel på dette er Road Worlds for Seniors. Helt fra Motiview ble utviklet sammen med sykehjemsetaten i Bergen i 2012, har vårt oppdrag vært å muliggjøre mer fysisk aktivitet, kognitiv stimulering og sosialt fellesskap.

Enkel i bruk- stor gevinst

Motiview er en enkel, men innovativ bruk av teknologi som skaper meningsfulle øyeblikk, gir økt mestringsfølelse og fremmer bedre helse.

Det globale filmbiblioteket tilpasset brukerne er av høy kvalitet, og gir en inspirerende og motiverende opplevelse for den enkelte som grunnlag for økt fysisk aktivitet som en del av hverdagen.

Det sosiale aspektet bidrar til glede og Motiview blir knutepunktet der beboere blir mer aktive mens de deler sine historier og livserfaringer, uke etter uke.

Cherry Garth

Innovativ teknologi gjort enkel

Steg 1

Enkel tilgang
Få en unik bruker ID og motta Motiview ferdig installert til bruk

Steg 2

Enkel visning
Koble opp Motiview laptopen til en TV eller projektor

Steg 3

Sykkel etter ditt ønske
Bruk videoavspillingen sammen med hvilken som helst sykkel tilpasset brukerne

Steg 4

Utforsk og følg progresjon
Utforsk, last ned og sykle til tusenvis av destinasjoner i det globale filmbiblioteket

Kontakt oss

65455