Suksess med hjemmetrening

Suksess med hjemmetrening

Masfjorden kommune har som mål å utsette behovet for hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Virkemiddelet er et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”. Sykehjemmet i Masfjorden kommune har i flere år hatt sykler med Motiview til sine beboere. Disse har blitt mye brukt av beboere med fulltidsplass, men også av personer som har vært inne på dagtilbud. Etter å ha sett den gode effekten syklingen hadde på brukerne, bestemte kommunen seg for å utvide tilbudet.

Får trene hjemme

For noen år siden startet kommunen opp et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”. Tilbudet er spesielt rettet mot hjemmeboende personer som ikke benytter tjenester fra hjemmetjenesten, men som opplever reduksjon i egen helse og funksjonsnivå i en slik grad at det går ut over hverdagsaktiviteten.

-Vi ville at hjemmeboende også skulle få muligheten til å trene med sykkel og film, forteller Åse Elin Solheim, leder for prosjektet.
Målet med prosjektet er å mestre tidligere utfordrende aktiviteter i større grad selv, eller sitte igjen med et mindre hjelpebehov.
-Det handler om å bedre livskvalitet og om å utsette behovet for sykehjemsplass, samt lette presset på hjemmetjenesten, forteller Solheim.

Shot of a senior woman patient sitting in a wheelchair at rehab with a supportive caregiver

Sykler i nærmiljøet

Motiviews videobibliotek blir også flittig brukt under sykkelturene.
– Jeg sykler på Grünerløkka, Bygdø og andre steder her i nærområdet. Så tar jeg meg også noen turer til Venezia, forteller Liv som er oppvokst i Oslo.
De ansatte har også latt seg imponere av 3-timers øktene til Liv.
– Hun har pågangsmot og er viljesterk. Liv er veldig glad i å trene og det hender vi må avbryte henne i øktene hvis hun skal andre ting. Hun er rett og slett en reser, forteller sykepleier Eva Moe.
Hun legger til at de har mange ivrige syklister i tillegg til Liv som setter pris på sykkelen, men ikke minst de mange filmene i filmbiblioteket til Motiview.

Leger og pårørende

Masfjorden har reklamert bredt for tilbudet. Det har resultert i flere henvendelser fra eldre selv, fra pårørende og henvisninger fra lege. -Vi er en liten kommune så vi har ikke så mange potensielle brukere, men det er selvsagt viktig at alle får med seg at det eksisterer et tilbud. Og det kan være en utfordring, forteller prosjektlederen som legger til at det er viktig å ha et godt samarbeid med legestanden siden de er en viktig formidler av tilbudet. -Det er jo god hjelp for legen å kunne henvise personer til et slikt opplegg der de får en oppfølging. Henvisning til vanlig fysioterapeut medfører ofte lang ventetid.

Tverrfaglige team

Når kommunen mottar en interesse, blir det koblet på et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Teamet har også mulighet til å samarbeide med lege for å sikre god nok kunnskap om hvilke tiltak som er nødvendig eller helsemessig riktig for hver enkelt. En gjennomfører deretter et kartleggingsbesøk og det blir laget et individuelt treningsopplegg. Den fysiske formen blir testet før og etter gjennomføring av treningsopplegget.

– Tilbakemeldingene så langt er at brukerne synes det er kjempekjekt å få sykle til disse filmene og høre på musikken. Og vi måler enkelt framgang med å se hvor mye lengre de sykler hver gang, sier Solheim som legger til at det også er andre fysiske aktiviteter enn sykling som blir brukt.

Tags: No tags

Comments are closed.